English | Gaeilge

Aitheantas Tíreolaíochta Cosanta

I Feabhra na bliana 2007 d'éirigh le Uain Sléibhe Chonamara Aitheantas Tíreolaíochta Cosanta a bhaint amach. Ciallaíonn sé seo nách bhfuil sé do cheart usáid a bhaint as an ainm Uain Sléibhe Chonamara ach ag amháin na huan a beirtear is a tógtar sa cheantar airithe seo agus atá cláraithe lé Uain Sléibhe Chonamara. Tá cosc ar aithris nó mí-usáid.

Féach - An Roinn Talmhaíochta agus Bia.